Üretim

6760628_orig
Kalıp tasarımda ilk adımı istenilen ürünün bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Parça eğer ilk defa üretiliyorsa ve somut olarak elde numune örneği yoksa parça bilgisayar ortamında CAD programları ile tasarlanır.

Üretilmesi istenen parça somut olarak mevcutsa materyalin geometrisine göre iki farklı yöntemle tasarlanabilir:

1.) Hassas ölçüm aletleriyle elle ölçülerek CAD programlarıyla modelleme

2.) 3D Tarama (3D Modelleme) yöntemiyle ürünün bilgisayar ortamına aktarılması.

Kalıplama sırasında ürünün kullanım alanına göre malzeme türü ve özellikleri, draft analizi (çıkış açıları verileri), kalıbın göz sayısı, hammaddenin: çekme payı, yanmazlık oranı, gramajı, yoğunluğu, katkı oranı dikkate alınır.cad cam

Kalıbın yolluk sistemi; kalıptaki göz sayısı, ürünün boyutu ve özelliğine göre, kalıptan yüksek verim alacak biçimde: sıcak yolluk veya soğuk yolluk (düz yolluk, iğne yolluk, muz yolluk, trapez yolluk) olarak tasarlanır.

Kalıp tasarımında son aşama ürünü kalıptan çıkarmak için gerekli olan: maça, piston, redüktör, gibi sistemler ürünün geometrisine göre tasarlanır. Böylece kalıbın tüm mekanik yapısı tasarım aşamasında bitirilerek tasarım verileri NC Programlama (CAM Programlama/Yüzey İşlemleri) ve üretim için hazır hale getirilir.

3D tarama (3D Modelleme):  Karmaşık geometriye sahip, asimetrik, her yönü birbirinden farklı çok açılı ürün çizimleri için uygulanan bu sistemde baz ürün üzerinde alınan resimde milyonlarca noktanın CAD uygulamalarıyla resimlendirme yöntemidir. Özellikle Otomotiv sektörü için kullanılan bu yöntem hassas kalıp üretimi için gerekli bir uygulamadır.